Author: Vicent Ferrer

Testimonis del Raval Industrial

Descripció: Un viatge a la Barcelona de fa 200 anys, en un moment en què la ciutat es trobava en plena expansió i transformació. En concret ens traslladem al Raval. En aquella època en el Raval hi havia principalment camps de cultiu que van ser desapareixent per deixar pas a les fàbriques tèxtils. A meitat de segle el barri s’havia transformat en una zona industrial i era un dels motors econòmics de la ciutat. A la zona, van proliferar el que ara es coneix com cases-fàbriques: llocs on els treballadors i les seves famílies s’allotjaven i treballaven a canvi d’un sou molt reduït. A dia d’avui encara és possible visitar diverses d’aquestes cases fàbrica que en el Raval es van construir sobretot en la dècada de 1830 i que ara s’han convertit en  símbol de la industralización catalana Durant la ruta, us mostrarem les peculiaritats de l’arquitectura de les Cases Fàbrica i farem un recorregut per totes les que encara queden amagades per les callejuelas del Raval i han sobreviscut durant aquest temps. Duració: (2h) 10:30—12:30h Dia: Dissabtes cada 15 dies Idiomes: Català i castellà Punt de …

Testimonios del Raval Industrial, las Casas-Fábricas

  Descripción: Un viaje a la Barcelona de hace 200 años, en un momento en que la ciudad se encontraba en plena expansión y transformación. En concreto nos trasladamos al Raval. En aquella época en el Raval había principalmente campos de cultivo que fueron desapareciendo para dejar paso a las fábricas téxtiles. A mitad de siglo el barrio se había transformado en una zona industrial y era uno de los motores económicos de la ciudad. En la zona, proliferaron lo que ahora se conoce como casas-fábricas: lugares donde los trabajadores y sus familias se alojaban y trabajaban a cambio de un sueldo muy reducido. A día de hoy todavía es posible visitar varias de estas casas fábrica que en el Raval se construyeron sobretodo en la década de 1830 y que ahora se han convertido en  símbolo de la industralización catalana Durante la ruta, os mostraremos las peculiaridades de la arquitectura de las Casas Fábrica y haremos un recorrido por todas las que todavía quedan escondidas por las callejuelas del Raval y han sobrevivido durante …

Catedral del Mar

Ruta literaria “La Catedral del Mar” inspirada en la novela de Ildefonso Falcones Descubre con una visita guiada los escenarios de los hechos que describe esta novela allá en el siglo XIV, que aunque ahora parezca lejano, dejaron huella en la Barcelona de hoy en día. Una oportunidad única para revivir las historias de los personajes y de uno de los monumentos más emblemáticos de Barcelona, Santa María del Mar. Durante la ruta existe la posibilidad de visitar el interior y las terrazas de la Santa Maria del Mar para disfrutar las vistas de Barcelona y el mar: Si quieres más información o solicitar un presupuesto personalizado: Aviso: Se requiere JavaScript para este contenido.

Cathedral of the Sea

Literary walking tour “The Cathedral of the Sea” inspired by the novel of Ildefonso Falcones. This literary tour will let you relive the stories of this exciting novel through its different locations; places that after almost 700 years we will revisit from a different perspective whilst admiring the Gothic Quarter of Barcelona. This is a unique opportunity to learn more about the characters and about one of the most emblematic monuments of Barcelona, Santa Maria del Mar, the apogee of Catalan Gothic art. Ask for personalized budget: Aviso: Se requiere JavaScript para este contenido.

Història de la Cripta de la Colònia Güell

Història de la Cripta de la Colònia Güell. Eusebi Güell va començar a construir el 1890 la colònia de la seva fàbrica tèxtil. Al contrari que altres empresaris, ell tenia certa preocupació de dotar la colònia dels serveis bàsics necessaris per a la comunitat. Per això, va encarregar a diferents arquitectes la construcció dels mateixos. Al seu bon amic Antoni Gaudí el va contractar al 1898 per a l’església. Li va deixar llibertat absoluta perquè Gaudí es recrearà: no tenia cap limitació ni arquitectònica, ni econòmica, ni temporal … i de fet la construcció es va anar demorant bastant en el temps fins a quedar inacabada quan els fills del Sr. Güell van dissoldre el contracte amb l’arquitecte en 1914. Per llavors només havia completat la cripta. Aviso: Se requiere JavaScript para este contenido.

Historia de la Cripta de la Colonia Güell

Historia de la Cripta de la Colonia Güell. Eusebi Güell empezó a construir en 1890 la colonia de su fábrica téxtil. Al contrario que otros empresarios, él tenía cierta preocupación de dotar la colonia de los servicios básicos necesarios para la comunidad. Por eso, encargó a diferentes arquitectos la construcción de los mismos. A su buen amigo Antoni Gaudí le contrató en el 1898 para la iglesia. Le dejó libertad absoluta para que Gaudí se recreará: no tenía ninguna limitación ni arquitectónica, ni económica, ni temporal… y de hecho la construcción se fue demorando bastante en el tiempo hasta quedar inacabada cuando los hijos del Sr. Güell disolvieron el contrato con el arquitecto en 1914. Para entonces sólo había completado la cripta. Aviso: Se requiere JavaScript para este contenido.